Privacybeleid

HomePrivacybeleid

PRIVACY POLICY Le Bois De Bruges

Algemeen – waarvoor dient deze privacy policy?

  • De website beschikbaar op het adres leboisdebruges.be/com en parkhotelbrugge.be (hierna: de “Website”) wordt uitgebaat door en is eigendom van Parkhotel Brugge NV, met ondernemingsnummer 0424.522.181 en met maatschappelijke zetel te Vrijdagmarkt 5, 8000 Brugge (hierna ook: “Verwerkingsverantwoordelijke”, “wij” of “ons”).

 

  • ·        Deze privacy policy beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens op of via de Website. Deze privacy policy beoogt een behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij raden u ten stelligste aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.

·        Deze privacy policy is enkel van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens op of via de Website door Verwerkingsverantwoordelijke en/of door verwerkers (bv. externe dienstverleners of onderaannemers) die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken en daartoe met ons een verwerkersovereenkomst hebben gesloten.

·        Deze privacy policy dekt verder op geen enkele wijze het privacybeleid van andere websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen of van ondernemingen of entiteiten die adverteren in onze diensten.

·        Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke treffen wij alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “GDPR”) en in overeenstemming met alle nationale regelgeving tot uitvoering van deze verordening. Onze aangestelden of medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben evenzeer de verplichting de GDPR na te leven.

·        Deze privacy policy wordt elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op de Website. In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: frederic@leboisdebruges.be. Wij zullen u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over het gevolg dat eraan is gegeven.

·        Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 22 februari 2021.

·        Wij dienen u er op te wijzen dat voor het uploaden of plaatsen op de Website van informatie met betrekking tot andere personen u steeds de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken perso(o)n(en) moet hebben

Wie zijn wij en hoe kunt ons contacteren ?

Rechtsvorm: NV

Vennootschapsnaam: Parkhotel Brugge

Handelsnaam: Le Bois de Bruges 

Maatschappelijke zetel: Vrijdagmarkt 5, 8000 Brugge

BTW-nummer: BE 0424.522.181

Telefoonnummer: 050 33 33 64

E-mail: frederic@leboisdebruges.be

Hyperlink(s) Website: www.leboisdebruges.be

Contactgegevens Data Protection Officer

Loots Frederic  – frederic@leboisdebruges.be

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens die door u op of via de Website worden meegedeeld enkel om:

·        Directe marketing.

·        Statistische doeleinden.

·        Om onze diensten te leveren en te verbeteren.

·        Om u veilig te houden.

·        Controle of registratie van interacties voor trainingsdoeleinden.

Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

·        Wij verwerken uw persoonsgegevens indien: de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

·         In ieder geval, vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze privacy policy - door de knop ok aan te klikken voorafgaand aan het gebruik van de Website en/of het verwerken van persoonsgegevens op of via de Website - geeft u ons de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop deze worden verwerkt zoals bepaald in deze privacy policy.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

·        Op of via de Website verwerken wij enkel, en voor zover u deze verstrekt, volgende persoonsgegevens: Identificatiegegevens.

·        Wij verwerken o.m. ook volgende gegevens: apparaatgegevens

Gebruiksinformatie:

·       Wij verzamelen informatie over uw activiteiten op onze diensten, bijvoorbeeld hoe u ze gebruikt (bijv. datum en tijd waarop u bent ingelogd, functies die u hebt gebruikt, zoekacties, klikken en pagina's die u zijn getoond, verwijzingen naar het adres van de webpagina, advertenties waarop u klikt) en hoe u met andere gebruikers omgaat (bijv. gebruikers waarmee u verbinding maakt en communiceert, tijd en datum van uw uitwisselingen, het aantal berichten dat u verstuurt en ontvangt).

Apparaatinformatie:

·       Wij verzamelen informatie van en over de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten, inclusief: Hardware- en software-informatie zoals IP-adres, apparaat-ID en -type, apparaatspecifieke en app-instellingen en -kenmerken, app-crashes, advertentie-ID's (zoals Google's AAID en Apple's IDFA, die beide willekeurig gegenereerde nummers zijn die u kunt resetten door naar de instellingen van uw apparaat te gaan), browsertype, -versie en -taal, besturingssysteem, tijdzones, identificatoren die gekoppeld zijn aan cookies of andere technologieën die uw apparaat of browser op unieke wijze kunnen identificeren (bijv. IMEI/UDID en MAC-adres); Informatie over uw draadloze en mobiele netwerkverbinding, zoals uw serviceprovider en signaalsterkte;

 

·       Informatie over apparaatsensoren zoals versnellingsmeters, gyroscopen en kompassen.

Andere informatie met uw toestemming

·       U geeft ons uw toestemming om uw exacte geolokalisatie (lengte- en breedtegraad) op verschillende manieren te verzamelen, afhankelijk van de dienst en het apparaat dat u gebruikt, waaronder GPS-, Bluetooth- of Wi-Fi-verbindingen. Het verzamelen van uw geolokalisatie kan op de achtergrond plaatsvinden, zelfs wanneer u geen gebruik maakt van de diensten.

·       Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om u en/of uw apparaat of apparaten te herkennen. Wij gebruiken cookies voor onder andere: u te verifiëren, het onthouden van uw voorkeuren en instellingen, het analyseren van websiteverkeer en -trends, het leveren en meten van de effectiviteit van reclamecampagnes, zodat u sociale functies kunt gebruiken. U kan het gebruik ervan beter onder controle houden via de instellingen van uw browser en andere tools.

·       Sommige webbrowsers (waaronder Safari, Internet Explorer, Firefox en Chrome) hebben een functie "Niet volgen" ("DNT") die een website vertelt dat een gebruiker zijn of haar onlineactiviteiten niet wil laten volgen. Als een website die reageert op een DNT-signaal een DNT-signaal ontvangt, kan de browser die website blokkeren om bepaalde informatie over de gebruiker van de browser te verzamelen. Niet alle browsers bieden een DNT-optie en DNT-signalen zijn nog niet uniform. Om deze reden kunnen wij niet gehouden zijn om te reageren op DNT-signalen.

U kiest ervoor om bepaalde informatie te geven bij het gebruik van onze diensten en erkent dat wij deze mogen verwerken. Dit is inclusief:

·       Wanneer u een account aanmaakt, verstrekt u ons in ieder geval uw inloggegevens, evenals enkele basisgegevens die nodig zijn om de dienst te laten werken, zoals uw geslacht en geboortedatum.

·       Wanneer u uw profiel invult, kunt u aanvullende informatie met ons delen, zoals gegevens over uw persoonlijkheid, levensstijl, interesses en andere details over u, evenals inhoud zoals foto’s en video’s.

·       Sommige van de informatie die u ervoor kiest om ons te verstrekken kan in bepaalde rechtsgebieden als "speciaal" of "gevoelig" worden beschouwd, bijvoorbeeld uw ras of etnische afkomst, seksuele geaardheid, religieuze overtuigingen, politieke opvattingen, levensbeschouwelijke overtuigingen, het lidmaatschap van een vakvereniging, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijk persoon, gegevens over gezondheid, gegevens over seksueel gedrag of seksuele gerichtheid van een natuurlijk persoon. Door ervoor te kiezen deze informatie te verstrekken, stemt u in met onze verwerking van deze informatie.

·       Wanneer u zich abonneert op een betaalde dienst of rechtstreeks bij ons een aankoop doet, voorziet u ons of onze betalingsserviceprovider van informatie, zoals uw debet- of creditcardnummer of andere financiële informatie.

·       Wanneer u deelneemt aan enquêtes of focusgroepen, geeft u ons uw inzicht in onze producten en diensten, antwoorden op onze vragen en getuigenissen.

·       Wanneer u ervoor kiest om deel te nemen aan onze promoties, evenementen of prijsvragen, verzamelen wij de informatie die u gebruikt om u te registreren of in te voeren.

·       Als u contact opneemt met ons team, verzamelen we de informatie die u ons tijdens de interactie geeft. Soms controleren of registreren we deze interacties voor trainingsdoeleinden en om een hoge kwaliteit van de dienstverlening te garanderen.

·       Als u ons vraagt om te communiceren met andere mensen of op andere wijze informatie van andere mensen te verwerken, verzamelen wij de informatie over anderen die u ons geeft om uw verzoek in te vullen.

·       Naast de informatie die u ons rechtstreeks verstrekt, ontvangen wij mogelijks informatie over u van anderen (bijv. via sociale media of via onze partners). U erkent tevens dat wij deze informatie mogen verwerken.

Hoe delen we informatie

·       We delen de informatie van gebruikers met dienstverleners en partners die ons helpen bij de exploitatie van de diensten, met andere bedrijven en, in sommige gevallen, met de autoriteiten. Lees verder voor meer informatie over hoe uw informatie met anderen wordt gedeeld.

 

Met onze dienstverleners en partners

 

·       Wij maken gebruik van derden om ons te helpen bij het exploiteren en verbeteren van onze diensten. Deze derden helpen ons bij diverse taken, waaronder data-hosting en onderhoud, analyse, klantenzorg, marketing, reclame, betalingsverwerking en beveiligingsactiviteiten.

 

·       We kunnen ook informatie delen met partners die ons distribueren en ons helpen bij het adverteren van onze diensten. We kunnen bijvoorbeeld beperkte informatie over u delen met onze reclamepartners in een niet-menselijke, leesbare vorm.

 

·       We volgen een streng controleproces voordat we een serviceprovider inschakelen of met een partner samenwerken. Al onze dienstverleners en partners moeten

instemmen met strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen.

 

Voor zakelijke transacties

 

·       Wij kunnen uw informatie overdragen als wij, geheel of gedeeltelijk, betrokken zijn bij een fusie, verkoop, overname, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding, faillissement of andere verandering van eigendom of zeggenschap.

 

Indien wettelijk vereist

 

·       Wij kunnen uw informatie openbaar maken indien redelijkerwijs noodzakelijk: (i) om te voldoen aan een gerechtelijke procedure of overheidsmaatregel, zoals een gerechtelijk bevel, dagvaarding of huiszoekingsbevel, onderzoek van de overheid/rechtshandhaving of andere wettelijke vereisten; (ii) om te helpen bij het voorkomen of opsporen van criminaliteit (in elk geval onderworpen aan de toepasselijke wetgeving); of (iii) om de veiligheid van een persoon te beschermen.

 

Wettelijke rechten afdwingen

 

·       We kunnen ook informatie delen: (i) indien openbaarmaking onze aansprakelijkheid in een feitelijke of dreigende rechtszaak zou beperken; (ii) indien nodig om onze wettelijke rechten en wettelijke rechten van onze gebruikers, zakenpartners of andere belanghebbenden te beschermen; (iii) om onze overeenkomsten met u af te dwingen; en (iv) om illegale activiteiten, verdenkingen van fraude of andere misstanden te onderzoeken, te voorkomen of andere maatregelen te nemen.

Waar, hoe en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

·        Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server van Parkhotel Brugge NV.  

·        Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 4 bepaalde doeleinden te bereiken. In dit opzicht kunnen wij uw persoonsgegevens dus nog enige tijd bewaren. Wij zullen uw persoonsgegevens in ieder geval niet langer bewaren dan de wettelijk toegelaten bewaartermijn.

Wat zijn uw rechten?

·        U hebt het recht om ons te verzoeken om:

- Inzage van uw persoonsgegevens.
- Verbetering (rectificatie) of verwijdering (wissing) van uw persoonsgegevens.
- Beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.

·        U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

·        U hebt het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

·        Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt echter niet retroactief en laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

·       In bepaalde landen hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de juiste gegevensbeschermingsautoriteit als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken. De gegevensbeschermingsautoriteit waarbij u een klacht kunt indienen, kan met name die van uw gewone verblijfplaats zijn, waar u werkt of waar wij gevestigd zijn.

 

In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, met zetel te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, met e-mailadres contact@apd-gba.be, met telefoonnummer en faxnummer 02/274.48.00 en 02/274.48.35.

 

De Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende zoals in kort geding, is bevoegd voor vorderingen tot staking en vorderingen om kennis te krijgen van de persoonsgegevens, alsook vorderingen tot rectificatie, verwijdering of het verbieden van de aanwending van onjuiste persoonsgegevens of die gelet op het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden is, tegen de verwerking waarvan de betrokkene zich heeft verzet of die langer bewaard werden dan de toegestane duur, dit alles in het kader van de verwerking van persoonsgegevens.

·        De uitoefening van bovenstaande rechten is afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de GDPR.

·        Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u ons eenvoudigweg een verzoek richten op frederic@leboisdebruges.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

 

·       Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens.

 

·       Het recht om geïnformeerd te worden voordat de gegevens verzameld worden.

 

·       Het recht om gegevens over te dragen aan een andere dienstverlener.

Wat zijn onze verplichtingen?

·        Wij treffen alle passende maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op de risico’s voor en bij de bescherming van uw persoonsgegevens.

·        Wij houden een verwerkingsregister bij waarin ook de (categorie van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.

·        Wij hebben een Data Protection Officer aangewezen die ons informeert en adviseert over onze verplichtingen op grond van de GDPR, die toeziet op de naleving van de GDPR en het contactpunt is met de bevoegde privacyautoriteiten.

·        Wij werken mee met de bevoegde privacyautoriteiten (op hun verzoek).

·        Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, beveiligingsincidenten of datalekken (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding van uw persoonsgegevens) onmiddellijk aan de Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan.

·        In geval dergelijke inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de GDPR, zullen wij dit ook melden aan u.

·        In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van dergelijke inbreuk in verband met uw persoonsgegevens of deze van anderen, kunt u ons contacteren op het e-mailadres frederic@leboisdebruges.be

·        Indien wij bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor u waarschijnlijk hoge risico’s inzake gegevensbescherming met zich zou meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in de GDPR, een zgn. “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist, de Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent voorafgaandelijk raadplegen.

Cookies

·        Op de Website wordt gebruik gemaakt van ‘cookies’ met oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van De Website. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op uw computer worden opgeslagen wanneer u een website raadpleegt en vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en de Website. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.

·        Vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze privacy policy, met inbegrip van cookie policy, door het vakje omschrijving aan te vinken voorafgaand het gebruik van de Website, geeft u ons de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming gebruik te maken van cookies op de Website.

Op de Website worden de volgende soorten cookies gebruikt:

·        Tijdelijke cookies: deze cookies worden gewist van zodra u uw browser afsluit en zijn onmisbaar om u op de Website te laten navigeren.

·        Permanente cookies: deze cookies worden gebruikt om informatie aan de webserver van de host door te geven telkens iemand de Website bezoekt en blijven langer op uw computer opgeslagen. Deze cookies worden geactiveerd telkens u de Website bezoekt.

·        Functionele cookies: deze cookies worden gebruikt teneinde de Website op behoorlijke wijze te laten functioneren.

·        Niet-functionele cookies: deze cookies kunnen worden gebruikt voor onder meer statistische doeleinden.

·        U hebt het recht zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen het eerder toegestane gebruik van bovenvermelde cookies. U kunt dit verzoek op elk moment richten aan frederic@leboisdebruges.be

·        Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw computer of ander apparaat (instellingen van uw webbrowser). Het is echter mogelijk dat de Website hierdoor niet meer correct functioneert.

Vragen? Contacteer ons gerust: frederic@leboisdebruges.be

-